Aktualności

zaproszenie


  Pisz, 26.10.2017 r.

Sz. P. Dyrektorzy

szkół i przedszkoli powiatu piskiego

KOMUNIKAT !

        Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu informuje, że w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/18 nie będziemy realizować zajęć i spotkań poza naszą poradnią. Związane jest to z dużym zapotrzebowaniem na specjalistyczną diagnozę dzieci i młodzieży, co wiąże się z wydłużonym czasem oczekiwania oraz zasobami kadrowymi naszej Poradni.

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia w ramach Punktu Konsultacyjnego w każdy wtorek w godz. 12-17.

Z pozdrowieniem!

Elżbieta Włodkowska


UWAGA ! WAŻNY KOMUNIKAT ! 

Od nowego roku szkolnego 2017/18  zgłaszając dziecko na terapię psychologiczną, Rodzice jednocześnie powinni złożyć zobowiązanie o uczestniczeniu w grupie „Szkoły dla Rodziców”. Zajęcia dla Rodziców odbywają się w dwóch edycjach: porannej i popołudniowej, aby każdy mógł znaleźć dla siebie dogodny termin. Uczestnictwo Rodziców w zajęciach jest warunkiem skutecznej terapii dziecka i tylko taki wariant w przyszłym roku szkolnym w naszej Poradni będzie obowiązywał. W przypadku nieobecności Rodziców, dziecko nie  będzie miało możliwości korzystania ze wsparcia psychologicznego.


 

"Zgodnie z sugestią Kuratorium Oświaty, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pegagogiczna w Piszu informuje, iż od 20 lutego 2017 r. nie przyjmujemy skierowań dzieci na badania specjalistyczne ze szkół. Wnioski na badania dziecka składają tylko Rodzice bądź Opiekunowie Prawni."