Ogłoszenia

 

Psycholog PPP-P w Piszu

interwencja kryzysowa dla Szkół 

poniedziałek godzina 11.30-13.30 

 

Anna Maria Grek 

Tel. 0-87 423-24-04


 

 

 

 

Zaproszenie!

 

Zapraszamy Rodziców dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera na Grupę Wsparcia.
Spotkania w roku szkolnym 2016/2017 odbywać się będą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16:30- 18:00 w Naszej Poradni.

 

 


 

 

 

Uwaga! Szkolni specjaliści!

 

Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych na Grupę Wsparcia.


Pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się 28.09.2016 r. (środa) o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Poradni.

 

 

W czasie spotkania przeprowadzone będzie szkolenie dla szkolnych specjalistów nt. rozpoznawania możliwości psychofizycznych uczniów, ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz ryzyka specyficznych trudności w nauce, w związku z czym szczególnie gorąco zapraszamy osoby, które rozpoczęły pracę w szkole na tych stanowiskach.


 

 

usmiech2Powiatowa Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Piszu z nowym rokiem szkolnym poszerza swoją ofertę o zajęcia grupowe dla dzieci klas IV – V szkoły podstawowej z wykorzystaniem metod Arteterapii. Zajęcia będą realizowane na terenie naszej Poradni po rekrutacji dzieci wg zgłoszonych wniosków w roku szkolnym 2016/17.

 

Szczegółowe informacje: Mirosława Jakubowska – psycholog, Katarzyna Rudnik – pedagog ( tel. 87 423 24 04).

 

Dyrektor Elżbieta Włodkowska

 

 

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2016 r.

17.10.2016r.- 23.10.2016r.

„Nowe wyzwania rynku pracy”

W ramach OTK doradcy zawodowi PPP-P w Piszu p. Małgorzata Sulewska i p. Mariusz Charubin zapraszają uczniów klas I –III SP powiatu piskiego do udziału w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Kim będę w przyszłości”

Szczegóły w załączonym regulaminie.

 

Pobierz:

1. Regulamin

2. Formularz zgłoszenia do konkursu


 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2016 r.

17.10.2016r.- 23.10.2016r.

 „Nowe wyzwania rynku pracy”

W ramach OTK doradcy zawodowi PPP-P w Piszu p. Małgorzata Sulewska i p. Mariusz Charubin przeprowadzą zajęcia z uczniami gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych powiatu piskiego pod hasłem „ Bądź autorem swojej kariery- Poznaj nowe wyzwania rynku pracy”. (szczegóły w harmonogramie)

Dodatkowo uczniowie będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym na terenie naszej placówki.

Natomiast uczniów klas I –III SP zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Kim będę w przyszłości”

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pobierz:

1. Harmonogram


 

Ważne informacje!

W bieżącym roku szkolnym nasza Poradnia realizować będzie na terenie szkół i placówek szkolenia związane z polityką oświatową państwa m.in.:

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Bardzo proszę dyrektorów szkół i placówek tak planować wsparcie z naszej strony, aby spotkania dla nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczyły tej tematyki. Propozycje szkoleń ukażą się na naszej stronie w najbliższym czasie. Oczywiście realizujemy nasze zadania statutowe na bieżąco.


 

 

 

Starosta Powiatu Piskiego

i Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

serdecznie zapraszają:

Sz. P. Dyrektorów i doradców zawodowych ze szkół gimnazjalnych powiatu piskiego

na powiatową konferencję

„Doradztwo zawodowe dla uczniów z SPE”

Konferencja odbędzie się dnia

24 maja 2016 roku o godz. 11:00 w Piszu – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Warszawska 1.

 

Program konferencji:

 1. Powitanie – Starosta Piski, dyrektor Poradni.
 2. Wystąpienie p. Marszałek i pracownika WUP w Olsztynie.
 3. Poradnictwo zawodowe dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną- Joanna Dziatkowiak, Caritas Ełk.
 4. Potrzeby zawodowe uczniów z Zespołem Aspergera i Autyzmem – p. Małgorzata Sulewska PPP-P Pisz.
 5. Rynek pracy dla absolwentów z SPE – p. Mariusz Charubin PPP-P Pisz.

 

Łączę pozdrowienia!

 

Andrzej Nowicki – Starosta Piski                       Elżbieta Włodkowska – dyrektor Poradni

 

P.S. Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 maja 2016 roku
– nr tel. 87 423 24 04 (w celach organizacyjnych).


 

 

Uwaga, Rodzice !!!

usmiech
Grupa wsparcia dla Rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera wyjątkowo w lutym odbędzie się 09.02.2016 r., czyli w drugi wtorek miesiąca, w godzinach 16:30- 18:00.
W spotkaniu uczestniczyć będzie Pani mgr Beata Romanowska- dietetyk, która poprowadzi wykład na temat „Rola diety w autyzmie”.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 


 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna serdecznie zaprasza zainteresowanych Rodziców i Nauczycieli do uczestnictwa

w „Grupie edukacyjnej dla Rodziców i Nauczycieli dziecka nadpobudliwego”.

*Grupa stanowić będzie cykl spotkań dla Rodziców i Nauczycieli

o następującej tematyce:

1. „Czy moje dziecko/uczeń jest nadpobudliwy? Przejawy, przyczyny, podstawowe zasady wychowania i organizacji życia domowego i nauki

2. „Komunikacja z dzieckiem nadpobudliwym. Jak zachęcić do współpracy, skutecznie chwalić i motywować?”

3. „Jak wspierać dziecko w nauce? Zasady planowanie i organizacji odrabiania lekcji i nauki w domu”

4. „Radości i problemy życia z dzieckiem nadpobudliwym” (temat w oparciu o propozycje uczestników)

*Celem grupy jest:

 • Nabycie przez uczestników wiedzy na temat natury, przejawów, przyczyn i sposobów pomocy dziecku z  Zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, ADD).
 • Nabycie wiedzy na temat korzystnej organizacji czasu, przestrzeni oraz pracy dziecka nadpobudliwego
 • Nabywanie umiejętności skutecznego komunikowania się, w tym wspierania w przeżywaniu trudnych emocji, zachęcania do współpracy, wydawania poleceń chwalenia, rozwijania samodzielności;
 • Nabywanie wiedzy i uzyskanie wsparcia w rozwiązywaniu konkretnych, szczegółowych problemów dotyczących wychowania dziecka nadpobudliwego (propozycje uczestników)
 • mini - wykłady;
 • prezentacje multimedialne;
 • ćwiczenia indywidualne i w małych grupach;
 • dyskusja;
 • burze mózgów

*W programie przewiduje się następujące formy pracy:

Grupę poprowadzi psycholog Agnieszka Grądzką.

Uczestnicy spotykać się będą na terenie Poradni, raz w miesiącu – czas trwania każdego z zajęć przewiduje się na przewiduje się na 1;5 godziny.

Pierwsze z cyklu spotkań

odbędzie się dnia 09.12.2015 r. (środa) o godzinie 16.30, sala nr 1

*Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia w sekretariacie Poradni:

tel. 87-423-24-04

lub

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu

zaprasza serdecznie nauczycieli stażystów i kontraktowych

na

WARSZTATY DLA MŁODYCH NAUCZYCIELI

Proponujemy Państwu cykl zajęć warsztatowych, prowadzonych w małej grupie (do 20 osób), realizowanych na terenie poradni oraz kontynuowanych w sieci - zgodnie z założeniami pracy sieci współpracy i samokształcenia.

 

Grupę poprowadzą:

Agnieszka Grądzka- psycholog i Małgorzata Sulewska - pedagog

Zajęcia służyć będą:

- rozwijaniu umiejętności komunikacji z uczniem;

- rozwijaniu umiejętności wychowawczych;

- rozwijaniu wiedzy i umiejętności, dotyczących pomocy dzieciom i młodzieży ze SPE;

- wymianie doświadczeń.

 

Na pierwsze spotkanie grupy zapraszamy w dniu

2 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 16.30

w sali konferencyjnej

 

 

Spotkanie służyć będzie:

- integracji grupy;

- diagnozie potrzeb uczestników;

- ustaleniu tematyki i harmonogramu spotkań oraz stosowanych podczas zajęć form i metod.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników grupy warsztatowej o zakwalifikowaniu się na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń, którychmożna dokonać telefonicznie tel. 87 423 24 04 lub drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu

ul. Warszawska 5         

tel./fax :87 423 24 04

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Trwa nabór dzieci 6- 7- letnich do grupy rozwijającej umiejętności społeczne.

Celem zajęć grupowych jest rozwijanie zdolności:

-        nawiązywania poprawnych relacji rówieśniczych;

-        współdziałania z dziećmi;

-        rozpoznawania, nazywania i wyrażenia emocji;

-        pokonywania trudności adaptacyjnych;

-        dokonywania realnej samooceny (wiara w siebie i we własne możliwości)

Grupę poprowadzą psycholog Emilia Wszołek i pedagog Monika Samul.

Zajęcia są bezpłatne, odbywać się będą raz w tygodniu, w czwartek w godzinach 13- 15.

Spotkanie organizacyjne (bez dzieci) odbędzie się 08.10.2015r. o godzinie 14:00

w sali konferencyjnej Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piszu

ZAPRASZAMY!


 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu

ul. Warszawska 5         

tel./fax :87 423 24 04

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Trwa nabór dzieci z klas I-III szkoły podstawowej do grupy rozwijającej uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze

Grupę poprowadzi pedagog - Monika Samul.

Zajęcia są bezpłatne, odbywać się będą raz w tygodniu.

Spotkanie organizacyjne (bez dzieci) odbędzie się 08.10.2015r. o godzinie 15:00

w sali konferencyjnej Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piszu

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu

ul. Warszawska 5

tel./fax :87 423 24 04

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

informuje, że swoją kolejną edycję rozpocznie

„SZKOŁA DLA RODZICÓW”

W roku szkolnym 2015/2016 prowadzone będą równolegle dwie grupy:

1) Poranna - grupę poprowadzą psycholog Emilia Wszołek i pedagog Monika Samul.

Spotkanie organizacyjne 5 października godz. 8.15

2) Popołudniowa – grupę poprowadzą psycholog Agnieszka Grądzka i pedagog Małgorzata Sulewska.

Spotkanie organizacyjne 6 października godz. 17.15

 

RODZICU!

 •      Pragniesz wspierać swoje dziecko i pomagać mu rozwijać się i dorastać?
 •      Chcesz je lepiej rozumieć?
 •      Pragniesz porozumieć się z nim?
 •      Chcesz rozwijać swoje umiejętności wychowawcze?

 

 

Jeśli odpowiadasz twierdząco,

to „Szkoła dla Rodziców” jest odpowiedzią na Twoje potrzeby.

„Szkoła dla Rodziców" daje możliwość nauczenia się:

 • jak pomóc dziecku, by radziło sobie z własnymi uczuciami;
 • jak budować współpracę dzieci z rodzicami;
 • jak karać, a raczej jakie konsekwencje zachowań stosować, by skutecznie kształtować dobre, służące rozwojowi dziecka zachowania;
 • jak rozwiązywać problemy;
 • jak zachęcać dziecko do samodzielności i kształtować ją;
 • jak chwalić, by budować zdrowe poczucie własnej wartości dziecka
 • jak uwalniać dzieci od grania „ról”, które są dla nich niekorzystne.

„Szkoła” nie jest terapią, ale cyklem cotygodniowych, warsztatowych zajęć grupowych. Mała grupa rodziców (8-12 osób) spotyka się przez 10 tygodni. Wspólnie uczestniczy w mini-wykładach oraz bierze udział w praktycznych ćwiczeniach.

ZAPRASZAMY!


 

Ważna informacja dla Rodziców!!!

Uprzejmie informujemy, że nasza Poradnia decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dniem 1 września 2015 roku rozszerza orzecznictwo w sprawach dotyczących dzieci z niedosłuchem i niesłyszące, niewidzące i niedowidzące oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Obecnie nie ma już potrzeby diagnozowania tych niepełnosprawności w innych poradniach, m.in. w Ełku.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty


 

Punkt Konsultacyjny!!!

W bieżącym roku szkolnym (2015/16) specjaliści naszej Poradni oczekują na Państwa w każdy wtorek w godzinach 12-16. Można zgłaszać się bez wcześniejszego umawiania i bez dziecka. Są to porady specjalistyczne dla Rodziców/prawnych opiekunów, Wychowawców, Nauczycieli. Zapraszamy !


 

Wideotłumacz!

Każdy pierwszy piątek miesiąca!

Przyjdź! Czeka na Ciebie tłumacz języka migowego!

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu zaprasza osoby niesłyszące lub słabosłyszące do skorzystania z usługi Wideotłumacza. Polega ona na tłumaczeniu z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy poprzez odpowiedni system komputerowy. Rozwiązanie to pozwala na swobodną komunikację osoby niesłyszącej lub słabosłyszącej z tłumaczem.

 

Usługa tłumaczenia realizowana będzie przez certyfikowanych tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo-migowego (SJM).

 

Zapraszamy w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 10:30 do 12:30 (pokój nr 12). Osoba do kontaktu - Małgorzata Charubin - surdopedagog.


 

Opinie o dysleksjiw świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych poradnia jest upoważniona do wydawania opinii potwierdzających występowanie specyficznych trudności w uczeniu się-częściej nazywanych „dysleksją” jedynie uczniom klas IV-VI szkoły podstawowej.

Uczniowie gimnazjów mogą uzyskać opinię poradni w sprawie „dysleksji” pod warunkiem:

- do poradni musi wpłynąć od dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń WNIOSEK z uzasadnieniem oraz opinia rady pedagogicznej w tej sprawie.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ubiegający się o uzyskanie opinii w sprawie „dysleksji” muszą spełniać takie same warunki jak gimnazjaliści.

/podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - § 6a ust. 1,2 i 3 (Dz. U. Nr 228 poz. 1491)

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2016 r.

17.10.2016r.- 23.10.2016r.

„Nowe wyzwania rynku pracy”

 

W ramach OTK doradcy zawodowi PPP-P w Piszu p. Małgorzata Sulewska i p. Mariusz Charubin zapraszają uczniów klas I –III SP powiatu piskiego do udziału w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Kim będę w przyszłości”

 

Szczegóły w załączonym regulaminie.