POWIATOWA KONFERENCJA "DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW ZE SPE"

24 maja w naszej placówce odbyła się konferencja powiatowa pod hasłem „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze SPE". Celem konferencji było przedstawienie roli doradztwa zawodowego w funkcjonowaniu nowoczesnego systemu oświaty oraz zwrócenie uwagi na znaczenie doradztwa zawodowego w szkolew kontekście ucznia ze SPE,aby mógł on w przyszłości trafnie dopasować się do wymagań rynku pracy.

W konferencji udział wzięli: dyrektorzy szkół gimnazjalnych naszego powiatu, pedagodzy, doradcy zawodowi szkół i placówek powiatu piskiego, dyrektorzy PP-P z sąsiednich powiatów oraz pracodawcy i przedstawiciele środowiska związanego z poradnictwem zawodowym, jak również lokalnym rynkiem pracy.

W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpień wygłaszanych w następującej tematyce:

  • „Rynek pracy dla osób ze SPE”- pan Bartosz Szurmiński - kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie;
  • „Poradnictwo zawodowe dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną” - pani Joanna Dziadkowiak- Caritas, Ełk;
  • „Poradnictwo zawodowe dla ucznia z Zespołem Aspergera i autyzmem”- pani Małgorzata Sulewska- doradca zawodowy Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piszu;
  • Rynek pracy dla absolwentów ze SPE”- pan Mariusz Charubin- doradca zawodowy Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piszu;

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział oraz zapraszamy do uczestnictwa w innych wydarzeniach organizowanych przez naszą Poradnię, o których informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Organizacją konferencji zajmowała się p. Małgorzata Sulewska – doradca zawodowy naszej Poradni.