Filozofia

Filozofia Wu wei

Ponieważ nasze społeczeństwo naprawdę obejmuje kulturę hustle, zawsze wierzyłem, że bycie obsesyjnym (nie pasjonującym) było kluczem do sukcesu i szczęścia. W końcu jednak zdałam sobie sprawę, że ten obsesyjny „zgiełk” odbywa się kosztem mojego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Wtedy zwróciłam się ku starożytnej taoistycznej filozofii Wu Wei.

Czym jest Wu Wei?

Starożytna chińska koncepcja, Wu Wei dosłownie tłumaczy się jako „działanie bez wysiłku”, „nie robienie” lub „brak wysiłku”. Możemy osiągnąć ten stan, gdy nasze działania osiągają pożądane cele zgodnie z naszymi wartościami i prostą naturą zdarzeń.

Jest to stan umysłu, który sprzyja uważności, bezruchowi, opanowaniu, wewnętrznej harmonii i odpuszczaniu rzeczy, które nie służą niczemu.

Naukowcy z ostatniego badania z 2021 roku, wyjaśniają tę taoistyczną filozofię „działania bez działania” i nie dążenia do celu jako „dynamiczny, nieświadomy stan umysłu osoby, która jest optymalnie aktywna i skuteczna.”

Jest to stan, w którym działamy bez wymuszania lub próby kontrolowania wyniku, a w synchronizacji z prawem i biegiem natury. Tutaj nacisk położony jest na to, jak postrzegamy działanie. Według badaczy, Wu Wei pomaga nam osiągać cele nawet bez świadomego działania.

Ta chińska filozofia dotycząca ludzkiego działania i doświadczenia pomaga nam uświadomić sobie rzeczywistość obecnej sytuacji i działać zgodnie z nią bez podejmowania zbyt dużego stresu lub dążenia do osiągnięcia zamierzonego celu poprzez wpływ na nasze zdrowie psychiczne.

Ta „nie-działająca” forma działania nie oznacza jednak braku działania lub bycia leniwym. Po prostu oznacza działanie bez świadomego wysiłku, gdzie celowy wysiłek jest unikany bez zapobiegania pojawieniu się wyników.

Synchronizacja z naturą

Ta chińska zasada „bezwysiłkowego wysiłku” i „działania bez działania”, rozwija stan bycia, w którym nasze działania są bez wysiłku zsynchronizowane ze wzlotami i upadkami elementów natury. Umożliwia nam to odpowiednie reagowanie na sytuacje, kiedy się pojawiają, bez żadnego celowego wysiłku. Pierwotnie znaczenie Wu Wei można podsumować następującymi cechami – łatwością i łatwością w działaniu.

Łatwość i brak wysiłku w działaniu

Świadomość chwili obecnej

Oderwanie od przywiązania

Puszczanie indywidualnego ego

Cierpliwość

Ta starożytna chińska koncepcja może zmienić nasze życie poprzez przekształcenie naszego sposobu myślenia o tym, co, jak i dlaczego robimy. Ja jest o stukaniu w spokój, odłączać od potrzeby dążyć mocno i dokonywać więcej przez w pełni angażować w wykonywanie zadanie.

Stan braku dążenia nie jest osiągany przez bycie biernym lub leniwym i nadal wiąże się z ciężką pracą na rzecz swoich marzeń. Ale z Wu Wei, pozwalamy odejść od naszej potrzeby manipulowania lub kontrolowania wyniku. Po prostu pozwalamy rzeczom rozwijać się naturalnie i akceptujemy to, co jest.

Kiedy podejmujemy decyzje i działamy z przestrzeni akceptacji i bezwysiłkowego działania, możemy osiągnąć nasze cele bez doświadczania cierpienia psychicznego lub fizycznego wyczerpania.